FETEMANIFallProperties=array(1) {
   [0]=>
   array(64) {
    ["id"]=>
    string(16) "FMAMIP065V52BSX5"
    ["SyndicObjectID"]=>
    string(16) "FMAMIP065V52BSX5"
    ["Published"]=>
    string(23) "2022-03-03T10:57:10.153"
    ["Updated"]=>
    string(19) "2022-04-19T10:15:33"
    ["nom"]=>
    string(21) "Déballe-tout !"
    ["SyndicObjectName"]=>
    string(15) "Déballe-tout !"
    ["SyndicStructureId"]=>
    string(36) "7cbace5d-7900-4f34-97d1-0dc828c3985e"
    ["GmapLatitude"]=>
    string(10) "43.0620380"
    ["GmapLongitude"]=>
    string(10) "0.47957399"
    ["ObjectTypeFix"]=>
    string(36) "2EA90084-4C72-449A-A815-3269EEF8236E"
    ["ObjectTypeName"]=>
    string(24) "Fêtes et manifestations"
    ["SyndicObjectOrder"]=>
    string(2) "48"
    ["date_fin"]=>
    string(10) "20/08/2022"
    ["ACCUEILHANDI"]=>
    string(0) ""
    ["commune"]=>
    string(7) "NESTIER"
    ["COMMUNETOURISTIQUE"]=>
    string(7) "NESTIER"
    ["ListingINSEE"]=>
    string(5) "65150"
    ["CODEPOSTAL"]=>
    string(5) "65150"
    ["tel"]=>
    string(0) ""
    ["TELEPHONE"]=>
    string(0) ""
    ["CODEPOSTALORG"]=>
    string(5) "65150"
    ["FAX"]=>
    string(0) ""
    ["LATITUDE"]=>
    string(10) "43.0620380"
    ["OUVERTURERESERVATION"]=>
    string(0) ""
    ["tarif"]=>
    array(1) {
     [0]=>
     array(1) {
      ["INTITULE"]=>
      string(0) ""
     }
    }
    ["TARIF"]=>
    array(1) {
     [0]=>
     array(1) {
      ["INTITULE"]=>
      string(0) ""
     }
    }
    ["ADRESSE2ORG"]=>
    string(0) ""
    ["RESERVATION"]=>
    string(0) ""
    ["OUVERTUREACCUEIL"]=>
    array(6) {
     ["DATE DEBUT"]=>
     string(10) "20/08/2022"
     ["DATE FIN"]=>
     string(10) "20/08/2022"
     ["HEURE OUV1"]=>
     string(5) "09:00"
     ["HEURE FERM1"]=>
     string(5) "18:00"
     ["HEURE OUV 2"]=>
     string(0) ""
     ["HEURE FERM2"]=>
     string(0) ""
    }
    ["modePaiement"]=>
    string(0) ""
    ["MODEPAIEMENT"]=>
    string(0) ""
    ["videos_all"]=>
    array(1) {
     [0]=>
     array(1) {
      ["URL"]=>
      string(0) ""
     }
    }
    ["VIDEOS"]=>
    array(1) {
     [0]=>
     array(1) {
      ["URL"]=>
      string(0) ""
     }
    }
    ["DETAILS"]=>
    string(0) ""
    ["email"]=>
    string(0) ""
    ["EMAIL"]=>
    string(0) ""
    ["EVENEMENTNATIONAL"]=>
    string(0) ""
    ["siteweb"]=>
    string(0) ""
    ["SITEWEB"]=>
    string(0) ""
    ["IMPORTANCEWEB"]=>
    string(0) ""
    ["ADRESSE3ORG"]=>
    string(0) ""
    ["LONGITUDE"]=>
    string(10) "0.47957399"
    ["COMMUNEORG"]=>
    string(7) "NESTIER"
    ["TYPE"]=>
    array(2) {
     [0]=>
     string(20) "Asociativa o cívica"
     [1]=>
     string(33) "Descubrimiento - Sensibilización"
    }
    ["date_debut"]=>
    string(10) "20/08/2022"
    ["situation"]=>
    string(0) ""
    ["SITUATION"]=>
    string(0) ""
    ["CATEGORIE"]=>
    array(2) {
     [0]=>
     string(16) "Animación local"
     [1]=>
     string(26) "Vacío graneros Mercadillo"
    }
    ["ADRESSE1SUITEORG"]=>
    string(0) ""
    ["THEME"]=>
    string(0) ""
    ["ORGANISATEUR"]=>
    string(12) "FOYER RURAL "
    ["telPortable"]=>
    string(0) ""
    ["PORTABLE"]=>
    string(0) ""
    ["photos_all"]=>
    array(1) {
     [0]=>
     array(3) {
      ["URL"]=>
      string(90) "https://cdt65.media.tourinsoft.eu/upload/deballe-tout-bf023a2a9abd4448b5cdedd483a5c296.jpg"
      ["TITRE"]=>
      string(12) "deballe-tout"
      ["CREDIT"]=>
      string(0) ""
     }
    }
    ["PHOTOS"]=>
    array(1) {
     [0]=>
     array(3) {
      ["URL"]=>
      string(90) "https://cdt65.media.tourinsoft.eu/upload/deballe-tout-bf023a2a9abd4448b5cdedd483a5c296.jpg"
      ["TITRE"]=>
      string(12) "deballe-tout"
      ["CREDIT"]=>
      string(0) ""
     }
    }
    ["NOM"]=>
    string(15) "Déballe-tout !"
    ["adresse"]=>
    string(0) ""
    ["ADRESSE"]=>
    string(0) ""
    ["DESCRIPTIF"]=>
    string(0) ""
    ["ADRESSE1ORG"]=>
    string(0) ""
    ["accueilanimaux"]=>
    string(0) ""
    ["ACCUEILANIMAUX"]=>
    string(0) ""
    ["accueilgroupe"]=>
    string(0) ""
    ["ACCUEILGROUPE"]=>
    string(0) ""
   }
  }
  
 • TRACEITINERAIREGOOGLE=NULL
  

  Déballe-tout ! le 20/08/2022

   • Fechas de apertura : desde 20/08/2022 al 20/08/2022
    Horario de apertura : 09:00 - 18:00

  Déballe-tout !

  65150 NESTIER